Звіт про проведення атестації педагогічних працівників Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді у 2016/2017 навчальному році

admin

Атестація педагогічних працівників у закладі проводиться відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року № 930, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 14 грудня 2010 року № 1255/18550 (зі змінами) з метою активізації творчої діяльності педагогів, удосконалення професійної майстерності, підвищення відповідальності за результати навчання і виховання гуртківців.

Обов`язковою умовою організації та проведення атестації педагогічних працівників є дотримання законодавчих та нормативних вимог, об`єктивність в оцінюванні діяльності педагогів. З метою інформування про хід атестації у закладі оформлено стенд „Атестаційний куток”, де можна ознайомитися з Положенням про атестацію педагогічних працівників, розпорядчими документами щодо атестації, перспективним планом атестації, графіком курсів підвищення кваліфікації педагогів та результатами атестації.

Атестація педагогічних працівників Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, встановлюється чи підтверджується тарифний розряд.

Атестаційна робота у центрі НТТУМ сприяє вдосконаленню форми і структури методичної роботи, підвищенню її ефективності. Педагог позашкільного закладу повинен бути компетентним і професійно підготовленим фахівцем, який впроваджує у навчально-виховний процес інноваційні системи, новітні інформаційні технології. У нашому закладі атестація є чинником професійного зростання педпрацівників. Цьому сприяла низка заходів, у тому числі різноманітність форм методичної роботи, спрямованої на виявлення, вивчення, пропаганду та поширення педагогічного досвіду через проведення відкритих занять, масових заходів, а також виступи на педагогічних радах, семінарах, проведення майстер – класів, творчих звітів. Проводились наради з питань атестації, хід атестації обговорювався на засіданнях методичної та педагогічної рад.

Протягом міжатестаційного періоду атестаційною комісією вивчалася педагогічна діяльність працівників, які атестуються шляхом відвідування занять, вивчення рівня досягнень вихованців у обласних та всеукраїнських масових заходах, ознайомлення з документацією щодо виконання педагогічним працівником своїх посадових обов`язків, його участь у фахових конкурсах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи, а також у різноманітних заходах, спрямованих на підвищення педагогічної компетентності.

У 2016/2017 навчальному році атестувались 4 педагоги центру НТТУМ. На засіданні атестаційної комісії педпрацівники представили матеріали з досвіду роботи у міжатестаційний період.

Атестація завершилася такими результатами:

Дребітко Алла Вікторівна, керівник гуртків „Початкове технічне моделювання” – відповідає займаній посаді, підтверджено 10 тарифний розряд;

DSCN3280 [1600x1200] DSCN3279 [1600x1200]

 

Машика Юрій Вікторович, керівник гуртків „Кроки в світ економіки та бізнесу” – відповідає займаній посаді, встановлено 10 тарифний розряд;

 

DSCN3265 [1600x1200]DSCN3262 [1600x1200]

Стельмах Дмитро Володимирович, керівник гуртків „Історико-технічне стендове моделювання” – відповідає займаній посаді, встановлено 10 тарифний розряд;

DSCN3268 [1600x1200] DSCN3270 [1600x1200]

 

Мокрані Владислав Васильович, керівник гуртків „Ракетомоделювання” – відповідає займаній посаді, підтверджено 10 тарифний розряд;

DSCN3282 [1600x1200]

Матеріали за підсумками атестації оформлені згідно вимог.

Атестація педпрацівників у 2016/2017 навчальному році дала змогу визначити рівень знань, умінь, творчості педагогів, об’єктивно оцінити їх діяльність, а також сприяла удосконаленню методичної і професійної майстерності керівників гуртків, впровадженню у практику роботи колективу нових форм і методів роботи. У Закарпатському обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді атестація педагогів не тільки успішно виконує стимулюючу функцію та зумовлює стійку тенденцію до зростання якісного складу педагогічного колективу, а й закріплює системну та ефективну роботу педпрацівників в режимі інноваційних змін.