Про організацію та проведення заходів з національно-патріотичного виховання у 2018 році

 

Відповідно до Указів Президента України 12.06.2015 р. № 334/2015 „Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді” та 13.10.2015 р. № 580/2015 „Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки”, розпорядження Кабінету Міністрів України 18.10.2017 № 743-р „Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки”, рішення колегії департаменту освіти і науки облдержадміністрації 15.12.2016 „Про реалізацію Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді”, плану роботи Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді на 2017/2018 навчальний рік, з метою формування ціннісних орієнтирів і громадянської, національно-патріотичної свідомості дітей та учнівської молоді, популяризації національної духовно-культурної спадщини

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити план заходів з національно-патріотичного виховання на 2018 рік (далі – План), що додається.

2. Відповідальній за функціонування та змістовне наповнення сайту ЗОЦНТТУМ Хохловій Оксані Михайлівні вести на сайті закладу рубрику „Національно-патріотичне виховання”, де висвітлювати інформацію про перебіг проведення заходів національно-патріотичного спрямування.

                                                                                     (Упродовж року)

2. Завідувачу відділу організаційно-масової роботи Стельмаху Дмитру Володимировичу:

2.1. Забезпечити виконання Плану.

(Упродовж року)

2.2. Організувати висвітлення матеріалів про проведені заходи на сайті центру та надання інформації для департаменту освіти і науки облдержадміністрації.

                                                                                              (Упродовж року)

3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Ковачу Мирославу Михайловичу:

3.1. Ознайомити педагогічний колектив ЗОЦНТТУМ із планом заходів з національно-патріотичного виховання на 2018 рік.                                                                                     (До 15 січня 2018 р.)

3.2. Координувати роботу щодо проведення в закладі заходів з національно-патріотичного виховання.                                                                                              (Упродовж року)

3.3.  Розглянути питання на нараді при директору про проведення заходів з національно-патріотичного виховання.                                                                                              (Травень 2018 р.)

  1. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 Директор ЗОЦНТТУМ                                                                         В. Корсак

 

Додаток

                  ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ ЗОЦНТТУМ

26.12.2017  № 101-о

 ПЛАН

заходів з національно-патріотичного виховання на 2018 рік

 

№ з/п Зміст заходу Терміни виконання Відповідальні Примітка
1 2 3 4 5
1 Забезпечення розміщення в закладі державної символіки, звучання державного Гімну та внесення державного Прапора під час проведення різноманітних урочистих зібрань та заходів Постійно Ковач М.М.  
2 Посилення контролю за провадженням освітньої діяльності педагогами з урахуванням необхідності формування у молоді соціального досвіду, успадкування духовних та культурних надбань українського народу Постійно Ковач М.М.  
3 Проведення в гуртках тематичних заходів з відзначення пам’ятних дат відповідно до наказів та листів департаменту освіти і науки облдержадміністрації Упродовж року Ковач М.М.,

Стельмах Д.В.,

керівники гуртків

 
4 Налагодження співпраці з громадськими об’єднаннями патріотичного спрямування, Постійно Ковач М.М.,

Стельмах Д.В.,

керівники гуртків

 
  волонтерами, учасниками антитерористичної операції у проведенні заходів з національно-патріотичного виховання дітей та молоді      
5 Проведення освітньо-виховних, інформаційно-просвітницьких, культорологічних заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді Постійно Ковач М.М., Стельмах Д.В.,

керівники гуртків

 
6 Розроблення інформаційно-методичних матеріалів, спрямованих на:

– популяризацію національної духовно-культурної спадщини;

– підвищення рівня знань про видатних особистос-тей українського державотворення;

– ушанування героїв боротьби українського народу за незалежність і територіальну цілісність України;

– ушанування пам’яті жертв окупаційних режимів, зокрема Голодомору 1932-1933 років і масових голодів 1921-1923 і 1946-1947 років, депортації кримсько-татарського народу;

– залучення молоді до активної участі у заходах щодо націо-

Постійно Стельмах Д.В.  
  нально-патріотичного виховання, які прово-дяться громадськими об’єднаннями      
7 Поширення інформації про досягнення наших співвітчизників та їх внесок у скарбницю світової цивілізації, зокрема у сферах освіти, науки, культури, мистецтва, спорту, з метою усвідомлення  вихованцями досягнень Українського народу, його інтелектуальних і духовних надбань Постійно Стельмах Д.В.,

керівники гуртків

 
9 Проведення в закладі правової освіти та виховання, направленої на розвиток у  гуртківців почуття власної гідності, усвідомлення своїх прав і місця в суспільстві Постійно Стельмах Д.В.,

керівники гуртків

 
10 Створення єдиної нормативно-правової основи національно-патріотичного виховання Постійно Стельмах Д.В.  
11 Передплата україномовних дитячих та молодіжних друкованих видань національно-патріотич-ного напрямку освіти Постійно Стельмах Д.В.,

керівники гуртків

 
12 Формування у вихованців духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, рідної землі, Постійно Стельмах Д.В.,

керівники гуртків

 
  родини, гордості за минуле і сучасне, на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини      
13 Проведення у закладі зустрічей дітей і молоді з ветеранами війни, борцями за незалежність України, учасниками антитерористичної операції Постійно Стельмах Д.В.,

керівники гуртків

 
14 Підтримання  та розвиток у вихованців кращих рис української нації – працелюбності, прагнення до свободи, любові до природи та мистецтва, поваги до батьків та родини Постійно Керівники гуртків  
15 Проведення різносторонньої роботи щодо розвитку громадської активності, професіоналізму педагогів, високої мотивації до праці учнівської молоді Постійно Ковач М.М.,

Левляс Т.В.,

Руднянська М.М.

 
17 Організація роботи щодо вивчення культури українського народу, пропагування здобутків національної духовної спадщини шляхом проведення виїзних майстер-класів Постійно Стельмах Д.В.,

керівники гуртків