Умови проведення обласного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу науково-технічної творчості учнівської молоді ,,Наш пошук і творчість – тобі, Україно!”

Додаток 1

до листа ЗОЦНТТУМ

___________№ _____

Умови проведення

обласного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу науково-технічної творчості учнівської молоді ,,Наш пошук і творчість – тобі, Україно!”

 

  1. Місце та час проведення

 Обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу науково-технічної творчості учнівської молоді ,,Наш пошук і творчість – тобі, Україно!(далі Виставка-конкурс) проводиться щорічно в м. Ужгороді на базі Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Експонати на Виставку-конкурс подаються за адресою: 88007, м. Ужгород, вул. Будителів, 1.

  1. Учасники Виставки-конкурсу

 У Виставці-конкурсі бере участь учнівська молодь закладів загальної середньої та позашкільної освіти. Вік учасників – до 18 років включно.

  1.  Умови проведення Виставки-конкурсу

 Виставці-конкурсу передують міські, районні виставки-конкурси.

На Виставку-конкурс представляються роботи вихованців, які зайняли призові місця на районних та міських виставках-конкурсах. Виставка-конкурс проводиться серед творчих робіт учнівської молоді, пов’язаних із вирішенням конкретних проблем в галузі науки, техніки та виробництва, а також на вільну тему за розділами.

Закарпатський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді має право використовувати експонати в експозиціях інших виставок.

Розділ 1. Технічні науки

Підрозділи:

радіоелектроніка:

радіотехнічні та радіоелектронні прилади оригінальної конструкції, засоби зв’язку, обладнання автоматики, електронні вимірювальні прилади та ін.

Електротехніка:

прилади, пристрої та обладнання електротехнічного призначення, вдосконалені блоки живлення, регулятори напруги та струму, освітлювальна техніка та ін.

Промислова техніка:

верстати, технологічний інструмент; моделі та макети промислового обладнання; прилади та обладнання, які покращують технологічні процеси.

Транспортні засоби:

прилади, пристрої та обладнання, які покращують роботу вузлів транспортних засобів і роблять його екологічно чистим.

Сільськогосподарська техніка:

пристрої для сільськогосподарських машин; діючі зразки та моделі малогабаритної техніки та пристрої для роботи на присадибних ділянках, у садівництві та ін.; прилади та обладнання, які покращують умови праці та технологічні процеси у тваринництві і птахівництві та ін.

Розділ 2. Природничі науки.

Підрозділи:

сільське господарство, екологія, енергозбереження, медицина, біологія:

прилади, що сприяють очищенню та охороні навколишнього середовища та енергозбереженню; технології переробки відходів промисловості; використання нетрадиційних джерел енергії; прилади, що застосовуються у медицині, процеси біологічного виробництва та ін.; технології, які сприяють розвитку сільськогосподарського виробництва.

Розділ 3. Технічні навчальні посібники:

діючі електрифіковані стенди, панно, які пояснюють фізичні процеси та сприяють кращому засвоєнню учбового матеріалу; модернізоване лабораторне обладнання; пристрої, що раціоналізують трудові процеси у шкільних майстернях, навчальних лабораторіях та технічних гуртках.

Розділ 4. Ігри та іграшки з елементами техніки:

зразки саморобних ігор та іграшок, які відрізняються від існуючих оригінальністю задуму, новизною конструкції та художньому вирішенню задачі.

Розділ 5. Технічні моделі.

Підрозділи:

космічна техніка:

макети та моделі космічних кораблів, ракетоносіїв, систем спостереження, стартових установок, космодромів; самохідні керовані моделі; зразки військової ракетної техніки.

Техніка майбутнього:

фантастичні ідеї, проекти, розробки, моделі – прообрази техніки майбутнього.

Історичні моделі:

саморобні моделі та макети, моделі техніки історичної серії.

Розділ 6. Спортивно-технічне моделювання.

Підрозділи:

моделі суден, авіаційні моделі, автомобільні моделі, моделі ракет.

Стендові моделі:

спортивно-технічні моделі всіх класів та категорій.

Розділ 7. Архітектура та будівництво:

макети та проекти всіх видів споруд, будівель, будівельних комплексів, фрагментів вулиць та міської забудови, залізничних вокзалів та ін. з елементами ландшафту або без них.

  1. Документація

 На роботи подаються такі документи:

– заявка на участь у Виставці-конкурсі (подається в друкованому та в електронному вигляді) (додаток 1);

– етикетка на експонат (додаток 1);

– паспорт експоната (подається в друкованому та в електронному вигляді) (додаток 2);

– наказ про підсумки І етапу виставки-конкурсу;

– технічний опис експонату, який складається з викладення принципу його роботи, призначення розробки, її відмінність від аналогу, а також конкретне застосування цієї розробки у відповідній галузі народного господарства. До опису додаються блок-схеми, принципові, електричні й кінематичнісхеми, короткий опис роботи даних схем, інструкції по експонуванню (підготовка експонату до роботи, порядок вмикання та детальний опис роботи з експонатом, в разі потреби – опис методики проведення вимірів, дослідів і т.ін., характерні несправності та засоби їх усунення).

  1. Вимоги до експонатів та розробок

 Експонати повинні мати основи (до 1 кв.м), малу вагу (не більше50 кг) і відповідати технічним, естетичним і експозиційним вимогам.

Експонати повинні відповідати правилам, вимогам і нормам техніки безпеки.

Прилади та пристрої, які працюють від автономних джерел живлення, повинні бути забезпечені ними і мати з’єднувальні елементи, а також напис, що застерігає від вмикання їх в мережу 220 В.

Експонати, які працюють від мережі 220 В, повинні мати вмикачі із зазначенням положення ,,Ввімкнено та клему для заземлення.

На всіх електрифікованих експонатах необхідно встановити запобіжники відповідних номіналів.

Експонати, які працюють на паливно-мастильних матеріалах, хімічних реактивах і стисненому газі, транспортуються в окремій тарі з відповідними попереджувальними написами і дотриманням правил техніки безпеки при їх перевезенні.

  1. Керівництво

Загальне керівництво підготовкою та проведенням обласного етапу Виставки-конкурсу здійснюється Закарпатським обласним центром науково-технічної творчості учнівської молоді.

Для підбиття підсумків створюється журі, склад якого затверджується департаментом освіти і науки облдержадміністрації.

  1. Визначення та нагородження переможців

 Роботи оцінюються з кожного розділу експозиції згідно з критеріями оцінювання.

Автори робіт, які набрали найбільшу кількість балів, нагороджуються дипломами Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді відповідних ступенів.

 

Додаток 1

до умов проведення обласного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу науково-технічної творчості учнівської молоді

,,Наш пошук і творчість – тобі, Україно!”

 

З А Я В К А

на участь в обласному етапі Всеукраїнської виставки-конкурсу науково-технічної творчості учнівської молоді

,,Наш пошук і творчість – тобі, Україно!” 2018 рік

Район, (місто)__________________________________________________

 

з/п

Назва роботи П.І.Б. автора Вік Назва гуртка, повна назва закладу від якого проводиться гурток П.І.Б. керівника гуртка Примітка
1 ,,”          
2            
3            
Розділ:

Підрозділ:

1            

 

 

Директор          М.П.             (підпис)                                           (П.І.Б.)

 

Продовження додатку 1

Етикетка до експонату обласного етапу виставки-конкурсу ,,Наш пошук і творчість – тобі, Україно!” 2018 рік (шрифт № 12, розмір етикетки 5х12 см)

 

Розділ:

Підрозділ:

Назва експонату: ,,”
Прізвище, ім’я автора, вік:
Повна назва закладу освіти:
Індекс, поштова адреса закладу:
П.І.Б. керівника гуртка:
 

 

Додаток 2

до умов проведення обласного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу науково-технічної творчості учнівської молоді

,,Наш пошук і творчість – тобі, Україно!”

 

 

Обласний етап виставки-конкурсу ,,Наш пошук і творчість – тобі, Україно!” 2018 рік

Район, місто

П А С П О Р Т

представленого експонату

 

Назва         експонату (розробки): ,,”
Розділ:

підрозділ:

 
Техніка виконання, матеріал:  
Прізвище, ім’я автора (авторів)  
Вікова категорія:  
Назва гуртка:  
Заклад, від якого працює гурток:  
Індекс, поштова адреса:  
П.І.Б. керівника гуртка:  
Контактний телефон:  
Електронна адреса та телефон закладу:  

 

 

 

Директор         М.П.

 

(підпис)                                                        (П.І.Б.)