Навчально-методична робота

sova1

МЕТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ:

надання реальної, дійової допомоги педагогічним кадрам у реалізації актуальних завдань розвитку, вдосконалення і підвищення професійної майстерності та рівня психологічної підготовки педагогічних кадрів, а також активізація творчого потенціалу кожного педагога.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ :

 • підтримка педагога в його соціалізації, розвитку особистісного професійного потенціалу, оновленні професійного досвіду, самоактуалізації;
 • створення умов для збагачення загальної і педагогічної культури;
 • контроль і аналіз навчально-виховного процесу, його результативності;
 • стимулювання колективної творчості та ініціативи членів педагогічного колективу.

 ОРГАНІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ЦЕНТРУ

 У Закарпатському обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді організаційну структуру методичної роботи визначає директор, рекомендує голову методичної ради, погоджує з ним плани роботи, створює сприятливі умови для методичної роботи, забезпечує участь педагогічних працівників у позашкільній системі підвищення кваліфікації;
Заступник директора з навчально-методичної роботи відповідає за планування методичної роботи, розробляє плани роботи, розглядає та надає на узгодження з директором плани роботи завідувачів відділами, методистів, організовує роботу всіх методичних ланок закладу, координує їх діяльність, інструктує методичний актив, організовує роботу методичного кабінету.
Організаторами методичної роботи у позашкільному навчальному закладі є завідувачі відділами, методисти. Вони працюють над технологією педагогічного процесу, сприяють його науково-методичному забезпеченню.

МЕТОДИЧНУ СЛУЖБУ ЦЕНТРУ РОЗГЛЯДАЄМО ЯК СТРУКТУРНИЙ КОМПОНЕНТ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО РИНКУ

1. Ринок праці педпрацівників

• Аналіз якості кадрового забезпечення навчально-виховного процесу;
• методичне консультування педагогів, управлінців;
• планування і організація методичної роботи з педагогами;
• розробка індивідуальних імідж-траєкторій, програм професійного розвитку;
• теоретичне і практичне навчання педагогів;
2. Ринок освітніх послуг

• Методичне консультування працівників освіти;
• діагностико-аналітична і корекційна діяльність;
• організація пошукових досліджень у галузі розробки та впровадження інноваційних освітніх технологій, розробки та апробації навчально-виховного комплексу;
• створення системи «паблік рілейшнз»: педагогічні виставки, науково-практичні конференції, презентації, конкурси педагогічної майстерності, конкурси учнівської творчості тощо;
• виявлення, вивчення, моделювання, впровадження ППД;
• організація та навчально-методичне забезпечення діяльності соціально-психологічної служби закладів освіти
3. Ринок інтелектуальної продукції

• атестація педкадрів;
• організація дослідно-експериментальної роботи з педкадрами (розробка авторських програм, навчально-методичного комплексу тощо);
• організація роботи творчих, динамічних груп з метою розробки навчально-методичного комплексу з будь-якої педагогічної проблеми;
• створення банку інтелектуальної продукції;
• керівництво процесом створення інтелектуальної, видавничої продукції педагогів.

ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 

КОЛЕКТИВНІ
Традиційні:
• Конференції, науково-практичні конференції.
• Семінари, проблемні семінари, семінари-практикуми, психолого-педагогічні семінари.
• конкурс педагогічної майстерності.
Нетрадиційні:
• Методичні виставки.
Панорама методичних новинок.

ГРУПОВІ
Традиційні:

 • Інструктивно-методичні наради, оперативні наради.
 • Школа передового педагогічного досвіду.
 • Школа педагогічної майстерності.
 • Школа молодого вчителя.
 • Консультації, співбесіди, бесіди.
 • Вивчення, впровадження передового педагогічного досвіду, інноваційних педагогічних технологій.
 • Творчий звіт учителя.
 • Творчий портфоліо.

Нетрадиційні:

 • Аналіз педагогічних ситуацій.
 • Тренінги.
 • Майстер-клас.

ІНДИВІДУАЛЬНІ

 • Співбесіди.
 • Самоосвіта.
 • Наставництво.
 • Стажування.

Масові форми науково-методичної роботи сприяють збагаченню професійних інтересів педагогів, удосконаленню їх знань, виробленню позицій із важливих педагогічних проблем сучасності, виявленню й узагальненню найкращого педагогічного досвіду.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕДАГОГІВ

Інструктивно-методичні наради

 • Огляд пед.преси, адреси ППД.
 • Особистісний підхід до навчання.
 • Особливості роботи з дітьми, які потребують підвищеної пед. уваги.
 • Робота з обдарованими дітьми.
 • Методи самостійного здобуття знань.
 • Знайомство з прогресивними ідеями тощо.

Розробка пам’яток, рекомендацій

 • Написання методичних рекомендацій.
 • Буклети.
 • Інформаційні збірники.

Самоосвіта й самореалізація особистості

 • Інновації в навчанні.
 • Основні компоненти творчого мислення та прийоми їх активізації.