Методична робота центру

ПЕДАГОГАМИ ЗОЦНТТУМ У ЛЮТОМУ ПРОВЕДЕНО ВІДКРИТІ ЗАНЯТТЯ З ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТА СПОРТИВНО-ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛІВ

Анотований каталог методичних розробок педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів області із художньо-технічного напрямку 2016 рік

Відкрите заняття керівника гуртків „Гончарик” Ладижець Ольги Олесівни

Звіт про проведення атестації педагогічних працівників Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді у 2015/2016 навчальному році

“Усе починається з дитинства.

І це дійсно так. У дитячих роках –

визначення життєвої долі людини,

а в часовій перспективі – це фундамент,

на якому формується нація, вибудовується

суспільство. Уже завтра за нинішніми

школярами буде вирішальне слово

в розвитку науки і техніки, культури

і політики, за ними – саме

існування цивілізації.”

(В. Вербицький)

 

 

Спортивно-технічне моделювання – один із напрямків формування творчої особистості

 

В умовах швидкого оновлення суспільства відбувається зростання цінності творчого потенціалу особистості, як одного з головних чинників соціально-культурного прогресу українського суспільства та держави. Система освіти України, яка включає заклади позашкільної освіти покликана переорієнтувати навчально-виховний процес на формування творчої особистості, яка здатна розв’язувати сучасні проблеми. Молода людина, яка може генерувати ідеї, мислити самостійно та нестандартно, використовувати здобуті знання й уміння, має можливість швидко адаптуватись до нових соціальних умов.

Закон України “Про позашкільну освіту” та Концепція позашкільної освіти визначають, що одним з пріоритетних напрямів діяльності позашкільних закладів є науково-технічний напрямок, який забезпечує набуття вихованцями техніко-технологічних умінь та навичок, розширення наукового світогляду, підготовку до активної науково-дослідницької роботи, оволодіння сучасною технікою та технологіями. Він спрямований на формування у дітей та підлітків техніко-технологічних знань, розширення їх політехнічного світогляду, задоволення потреб особистості у вдосконаленні освіти в напрямку конструкторської, експериментальної, винахідницької діяльності, оволодіння основами інформатики та комп’ютеризації, реалізації здібностей шляхом набуття та розвитку вмінь, навичок технічного моделювання та конструювання.

Авіамоделювання — поширений вид технічної творчості. Це одне з улюблених занять учнівської молоді, масовий технічний вид спорту, що допомагає ознайомитися зі світом авіації.

У гуртку моделювання на тему улюбленого хобі з інтересом спілкуються між собою і підлітки, і люди солідного віку. Той, кого зацікавить авіамоделювання, відкриє для себе новий цікавий світ. Проте яким чином бажаючому стати моделістом дізнатися, чи дійсно авіамоделювання своїми руками — це те, що йому насправді потрібно чи це просто чергове скороминуще захоплення? Відповідь проста — потрібно створити модель. Природно, для створення складної і добре літаючої моделі буде потрібно багато часу, досконалого знання багатьох законів фізики і правил математики, тому що авіамоделювання — вид пізнавальної діяльності, який потребує вдумливого ставлення та кропіткої праці. Саме тому створення складної моделі — це найкращий варіант для простої перевірки своїх схильностей.

Авіамоделіст, під час виготовлення моделі, не лише розробляє технологію виготовлення а й проводить самостійну роботу по настройці та регулюванню її при льотних випробуваннях. Тобто, він розв’язує завдання, що в мініатюрі повторюють комплекс питань, якими займається велика авіація.

Виготовляючи та запускаючи моделі, учні-авіамоделісти поглиблюють свої знання, які вони здобули у школі, в повсякденному житті, що сприяє розвитку їх конструкторських здібностей.

Карт — гоночний мікролітражний автомобіль спрощеної конструкції з кузовом чи без нього, що рухається не менше ніж на чотирьох не розміщених на одній лінії колесах; призначений для змагань на невеликому майданчику — картодромі. Як і будь-який інший технічний вид спорту, картинг стає все професійнішим. Побудова сучасного, конкурентноздатного шасі — це дійсно справжнє мистецтво. Навчання цьому вмінню, мистецтву починається саме на заняттях картингом, що є одним із напрямів діяльності гуртків спортивно-технічного профілю.

Можливість прийняття самостійних конструкторських рішень та їхня багатоваріантність створюють умови для виявлення та розвитку творчих здібностей дітей та учнівської молоді. Участь у конструюванні й побудові карта чи підготовці карта до змагань приносить вихованцям велику користь: вони пізнають радість творчості, набувають навичок конструювання, з інтересом працюють і користуються плодами своєї праці (випробовують, обкатують свою машину, беруть участь на ній у змаганнях).

Ракетомоделювання — це один із найцікавіших видів дитячої науково-технічної творчості. Він передбачає побудову, виготовлення та запуск моделей ракет, та надає широкі можливості для розвитку творчих здібностей учнів, їх участь у змаганнях, конкурсах.

Юні ракетомоделісти виготовляють моделі різноманітних ракет, парашутів, стримерів, вивчають правила роботи на старті та набувають навички експлуатації модельних реактивних двигунів та стартового обладнання для запуску моделей.

Заняття в ракетомодельному гуртку дають можливість вихованцям більш детально ознайомитися з актуальними проблемами розвитку ракетної техніки, усвідомити її значення для освоєння космосу для підвищення ефективності народного господарства задля зміцнення оборонної могутності нашої держави.

Стендове моделювання має багату й цікаву історію. Ще з давніх часів, перш ніж побудувати будинок, а пізніше при виготовленні машин і механізмів, спочатку виконували його зменшену модель-копію.

Неоціненною є роль моделювання та конструювання в розумовому розвитку. Виготовляючи модель тієї або іншої машини, діти знайомляться не тільки з її конструкцією, основними частинами і вузлами, але і призначенням, сферою застосування її людиною, отримують відомості загальноосвітнього характеру, вчаться планувати і виконувати намічений план, знаходити найбільш раціональне конструктивне рішення, створювати свої, оригінальні вироби. Заняття розвивають інтелектуальні та інструментальні здібності, уяву і конструктивне мислення, прищеплюють практичні навички роботи зі схемами та кресленнями.

Моделюючи, діти визначають форму і конструкцію машин та споруд, підбирають колір, у який вони будуть пофарбовані, складають композиційне розташування окремих частин та елементів. Таким чином, відбувається естетичне навчання, розвиток і виховання. Моделювання та конструювання мають великі значення в розвитку вихованців. Розвиваючий характер навчання визначається всією системою занять, в процесі яких діти набувають знання для подальшої роботи.

З накопиченням знань вони поступово переходять до виготовлення більш складних моделей і самостійної розробки конструкцій. При цьому вся трудова діяльність сприяє розвитку творчих здібностей. Істотні і виховні можливості занять з моделювання та конструювання. З їх допомогою вихованці знайомляться з історією розвитку не лише техніки, але і з її творцями, а саме з історією України та всього людства. Практично всі вироби можуть служити виставковими експонатами, наочними посібниками чи подарунками.

Для молоді особливо захоплюючим є радіоспорт і радіоаматорство, які допомагають долати відстані та кордони за короткий час, встановлювати контакти з людьми не тільки в межах України, але в різних країнах ближнього та дальнього зарубіжжя, з різними континентами та територіями світу, з Арктикою і Антарктикою, мають зв’язок з тими, хто потрапляє у біду.

Навчаючись у радіо гуртку, учні знайомляться з основами радіотехніки, елементарною базою приймачів і радіопередавачів, конструкцією та принципом роботи антен, призначених для роботи на різних радіохвилях і принципом розповсюдження коротких і ультракоротких хвиль, у взаємодії із структурою атмосфери та іоносфери денного, нічного часу. Встановлення радіозв’язку із різними країнами, містами та континентами глибоко пов’язане із необхідністю досконалого знання географічного розподілу світу, морів і океанів, островів і архіпелагів, що є дійсним працюючим факультативом з географії, фізики, англійської мови. Одним із важливих завдань гуртка є ознайомлення учнів з електровимірювальними приладами, правилами користування ними. Колективна робота у гуртку сприяє розвитку доброзичливого спілкування як з однолітками, так і з дорослими, тому що ефір – безмежний, у ньому працюють всі радіоспортсмени від дітей до людей похилого віку.

Спортивно-технічні гуртки передбачають побудову, виготовлення, запуск авіа-, судномоделей, випробування та обкатку своєї машини (карту), набування вихованцями практичних навичок роботи на колективній радіостанції, що надає можливість для пізнавальних, творчих здібностей дітей, навчає щодо прийняття самостійних конструкторських рішень, участі у змаганнях, виставках, конкурсах.

Технічна творчість – це свобода вибору, крок у невідоме, це новизна, пошук нового, евристичне прозріння, що викликає задоволення і радість, віру у свої можливості.

 

 

Методист методичного відділу

О.І. Ільченко