| Відділи

Відділ методичний

завідувач відділу

РУДНЯНСЬКА Марія Миколаївна

Завдання, над яким працює відділ:

 • методичне забезпечення освітнього процесу в ЗОЦНТТУМ,
 • створення організаційних умов для безперервного фахового вдосконалення, підвищення кваліфікації педагогічних працівників центру;
 • вивчення стану та результатів ведення гурткових занять педагогічними працівниками; надання методичної допомоги, консультацій з питань організації змісту та форм педагогічної діяльності;
 • проведення системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів закладів позашкільної освіти, вивчення й узагальнення їх перспективного педагогічного досвіду та його впровадження в освітній процес, залучення кращих із них до Всеукраїнських конкурсів навчально-методичної та науково-дослідної роботи;– срияння модернізації навчально-методичного забезпечення в умовах переходу від традиційних до інформаційно-комунікаційних технологій навчання та виховання.– удосконалення форм і методів співпраці з педагогічними працівниками закладів позашкільної освіти, участь в організації проведення масових заходів з науково-технічної творчості та Малої академії наук Закарпаття;– організація ефективної системи методичної роботи, спрямованої на розвиток творчої індивідуальності гуртківців;– створення методичного банку (розробки гурткових занять, заходів, свят, методичні рекомендації, підбірки теоретичних та дидактичних матеріалів);– організація та проведення семінарів, круглих столів, майстер-класів тощо з питань вивчення перспективних освітніх технологій організації освітнього процесу, методичної роботи.

Відділ науково-технічного та дослідницько-експериментального напрямків

завідувач відділу

ЛУКАЧ Магдалина Юріївна

Завдання, над яким працює відділ:

 • виявлення, розвиток і підтримка обдарованої молоді в області, стимулювання її творчого потенціалу, науково-технічної та дослідницько-експериментальної діяльності;
 • задоволення потреб учнівської молоді у професійному самовизначенні відповідно до їх інтересів і здібностей;
 • надання закладам освіти методичної допомоги з питань роботи з обдарованою молоддю за науково-технічним та досідницько-експериментальним напрямками;
 • розробка та впровадження інноваційних освітніх технологій та систем  перспективного педагогічного досвіду роботи з обдарованими дітьми та молоддю;
 • координація діяльності районних, міських філій Закарпатського територіального відділення Малої академії наук та наукових товариств учнів, профільних гуртків, учнівських творчих об’єднань науково-технічного та дослідницько-експериментального спрямування;
 • організація та проведення обласних заходів: учнівських конференцій, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, навчальних сесій, літніх шкіл  юних науковців, тижнів науки і техніки тощо;.
 • робота з педагогічними кадрами: консультування та проведення тематичних семінарів, методичних практикумів, тренінгів тощо.
 • участь у всіх масових заходах ЗОЦНТТУМ.

Відділ дизайну та декоративно-прикладного мистецтва

завідувач відділу

ЮРТИН Оксана Юріївна

Завдання, над яким працює відділ:

 • виявлення, розвиток і підтримка обдарованої молоді в області, стимулювання її творчого потенціалу, науково-технічної та дослідницько-експериментальної діяльності;
 • задоволення потреб учнівської молоді у професійному самовизначенні відповідно до їх інтересів і здібностей;
 • надання закладам освіти методичної допомоги з питань роботи з обдарованою молоддю за науково-технічним та досідницько-експериментальним напрямками;
 • розробка та впровадження інноваційних освітніх технологій та систем  перспективного педагогічного досвіду роботи з обдарованими дітьми та молоддю;
 • координація діяльності районних, міських філій Закарпатського територіального відділення Малої академії наук та наукових товариств учнів, профільних гуртків, учнівських творчих об’єднань науково-технічного та дослідницько-експериментального спрямування;
 • організація та проведення обласних заходів: учнівських конференцій, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, навчальних сесій, літніх шкіл  юних науковців, тижнів науки і техніки тощо;.
 • робота з педагогічними кадрами: консультування та проведення тематичних семінарів, методичних практикумів, тренінгів тощо.
 • участь у всіх масових заходах ЗОЦНТТУМ.

Відділ організаційно-масовий

завідувач відділу

СТЕЛЬМАХ Дмитро Володимирович

Завдання, над якими працює відділ:

 • підготовка та проведення обласних масових заходів з науково-технічної творчості;
 • розроблення і внесення пропозицій, спрямованих на створення умов для більш широкого залучення вихованців гуртків міст і районів в обласних масових заходах;
 • проведення консультацій з питань організації та проведення масових заходів;
 • підготовка необхідної документації для участі команд області у Всеукраїнських та міжнародних масових заходах, конкурсах, змаганнях з технічних видів спорту;
 • організація та проведення заходів з пропаганди технічної творчості серед школярів та учнівської молоді, вчителів, батьків, широкої громадськості, використовуючи для цього проведення масових заходів, виставок дитячої технічної творчості, засоби масової інформації;
 • підготовка аналітичних, інформаційних матеріалів з питань організаційно-масової роботи;
 • вивчення, узагальнення й поширення нових форм і методів роботи щодо поліпшення діяльності відділу.