| Про центр

Історія розвитку та сьогодення Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді в системі позашкільної освіти

Державного статусу технічна творчість на Закарпатті набула з червня 1946 року з відкриттям першого державного позашкільного закладу з технічної творчості – обласної дитячої технічної станції з відділами: технічна творчість і юних натуралістів-мічурінців.

У 1946-1947 навчальному році при станції працювали столярний, електротехнічний гуртки, радіогурток, фотогурток та гурток домашнього побуту. Першим директором обласної дитячої станції технічної творчості було призначено В. Батина.

З перших днів існування станції проводиться агітаційно-масова робота з пропаганди технічної діяльності учнів у шкільних гуртках.

Щорічно проводяться обласні виставки саморобних навчально-наочних посібників, макетів, пристроїв тощо. Основною роботою упродовж цих років залишається практична допомога школам в організації технічної творчості.

З 1953 по 1960 р.р. директором працює І. Кривач. При ньому у липні 1952 року обласна дитяча технічна станція реорганізовується в обласну станцію юних техніків, а відділ колишньої дитячої станції юних натуралістів-мічурінців виділяється в окрему обласну станцію юних натуралістів.

Отже, з половини 1952 року в області організується вперше дитяча позашкільна установа, яка вже займається суто технічною творчістю. Розширюється профільність гуртків, відкриваються нові – судномодельний, автотракторний, „Умілі руки”.

Проводяться районні і обласні виставки робіт учнів з технічної творчості. Гуртківці щорічно беруть участь у республіканських виставках і змаганнях. Вводиться в практику організація виставок учнівських робіт під час традиційних районних серпневих і січневих конференцій вчителів та публічних виставок для огляду громадським загалом.

 Стабілізується склад керівників гуртків. Тривалий час керівниками гуртків працюють: фотогуртка – О. Ком’ятій, авіамодельного – О. Борисенко, радіотехнічного – Й. Желтвай, автотракторного – Ф. Гутич та н.. З часом до педколективу станції увійшли колишні гуртківці – призери чемпіонатів України з технічних видів спорту.

Зокрема, майстер спорту СРСР Й. Голубка (мотоциклетний гурток), майстер спорту СРСР Р. Сільцер (автомодельний гурток), чемпіон України з автомодельного спорту М. Ковач, чемпіон України з авіамодельного спорту В. Мокрані, чемпіон України з картингу, майстер спорту України К. Шелестай (гурток картингістів), майстер спорту СРСР А. Ерделі (гурток мотоциклетного спорту). У різний час працювали керівниками гуртків вихованці СЮТ: О. Оруслі – неодноразовий чемпіон України з мотокарту і картингу, майстер спорту СРСР П. Томчані – призер чемпіонатів України з автомобільного спорту і картингу, майстер спорту СРСР, призер чемпіонатів України М. Угор (автомодельний спорт), Ю. Стащишин, В. Зозуля – чемпіони України з авіамодельного спорту та інші.

За час існування станція п’ять разів перейменовувалась (обласна дитяча станція, обласна станція юних техніків і натуралістів-мічурінців, обласна станція юних техніків, обласна станція дитячої художньої і технічної творчості учнівської молоді і, зрештою, обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді) і 5 разів міняла місце розташування. А очолювали її в різні роки 12 директорів. Крім вищеназваних, директорами працювали: І. Скакандій (3 роки), І. Шупта (6 років), І. Сливка (5 років), Я. Попадич (8 років), П. Ємельянов (11 років). Працюючи тривалий час, великого досвіду набули керівники гуртків обласного центру НТТУМ: авіамодельного – В. Мокрані, картингістів – О. Торма, фотолюбителів – С. Полянський та В. Комишний, радіоспортивного – Д. Сібулатов, радіотехнічного – М. Шикула, спортивної радіопеленгації – В. Сокальський та ін.

З 1992 по 2016 рік заклад очолював Зомбор Володимир Юрійович. З призначенням на посаду він розгорнув активну діяльність зі зміцнення навчально-матеріальної бази, створення і поліпшення умов для гурткових занять учнів, розширення профільності гуртків.

Під його керівництвом був побудований новий корпус лабораторно-практичних занять і реконструйовані старі будівлі. Закарпатський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді став базою для проведення багатьох всеукраїнських масових заходів з технічної творчості.

При ЗОЦНТТУМ у 1998 році створено Закарпатське територіальне відділення Малої академії наук України, що дозволило активізувати роботу з обдарованими учнями Закарпатської області.

Завдяки цілеспрямованій роботі Володимира Юрійовича на Закарпатті з 1997 року проводиться традиційний Всеукраїнський колоквіум школярів „Космос. Людина. Духовність”.

Зомбор В.Ю. був досвідченим, ініціативним керівником. За досягнуті успіхи у позашкільній роботі його було нагороджено знаками „Відмінник освіти України” та „Софія Русова”, а у 1997 році присвоєно Почесне звання „Заслужений працівник народної освіти України”. У 2002 році за багаторічну творчу працю, особистий внесок у справу навчання і виховання учнівської молоді, залучення її до науково-дослідницької, конструкторської і раціоналізаторської технічної творчості Володимира Юрійовича удостоєно Почесної грамоти Кабінету Міністрів України. У 2015 році за сумлінну та бездоганну працю, плідну педагогічну діяльність та досягнуті успіхи у справі навчання і виховання підростаючого покоління Володимира Юрійовича нагороджено нагрудним знаком „Василь Сухомлинський”, а у 2016 році – посмертно обласною педагогічною премією ім. Августина Волошина.

Володимир Юрійович завжди був і залишиться об’єднуючим фактором для свого колективу, в якому працюють і митці, і науковці, інженери, спортсмени та інші.

Його ім’я було відоме для всіх освітян-позашкільників у кожному куточку України. Багаторічною, гідною і високопрофесійною роботою в системі позашкілля Закарпатської області В. Зомбор вніс свій значний внесок у розбудову української позашкільної освіти науково-технічного напрямку. Життєвий шлях великого педагога – приклад для підростаючого покоління.

З 2016 року ЗОЦНТТУМ очолює Валерій Корсак, відмінник освіти України. У Закарпатському обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді він працює з 2006 року на посадах методиста, завідувача відділу організаційно-масової роботи та заступника директора. За період роботи на посаді директора зарекомендував себе досвідченим, ініціативним, вдумливим керівником, створив творчий і продуктивний мікроклімат у колективі.

Сьогодні в Закарпатському обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді гуртковою роботою охоплено 1650 учнів у 92 гуртках за різними напрямками. У структурі Закарпатського територіального відділення МАН, що функціонує при ЗОЦНТТУМ діють 18 філій та 3 наукові товариства нових територіальних громад. На їх базі працюють 488 гуртків, де навчається 4552 вихованці.

Закарпатський обласний центр НТТУМ виховує професійно зорієнтованих, озброєних відповідним науково-технічним, дослідницьким інструментарієм молодих людей.

Вони вже у школі знають своє призначення, спрямування, покликання і йдуть до закладів вищої освіти, чітко розуміючи, в якій науково-технічній галузі хочуть навчатися і у майбутньому працювати.

Серед творчих педагогів Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді: 1 Заслужений журналіст України,          10 відмінників освіти України, 3 педагоги нагороджені нагрудним знаком „Софія Русова”, 1 – Подякою Кабінету Міністрів України, 1 – Подякою Міністерства освіти і науки, 7 – Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, 1 – Почесною грамотою НАН України, 1 – Почесною грамотою Закарпатської обласної ради, 1 – Почесною грамотою Закарпатської облдержадміністрації, 24 – Почесною грамотою департаменту освіти і науки облдержадміністрації, 10 – грамотою НАН України, 1 педагог нагороджений відзнакою Президента України – ювілейною медаллю „25 років Незалежності України”.

Основні аспекти діяльності колективу ЗОЦНТТУМ:

– виконання державних законів та нормативних документів;

– реалізація навчального плану і навчальних програм зі всіх напрямів гурткової роботи;

– створення належних умов для адаптації вихованця у закладі позашкільної освіти, особливо вихованців груп раннього естетичного розвитку;

– активізація роботи щодо організації освітнього процесу через чітке структурування навчального матеріалу на занятті гуртка, встановлення пріоритету заняття, як засобу соціалізації вихованців та розвитку життєвої компетенції;

– продовження інформатизації освітнього процесу, використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі гурткової роботи та управлінської діяльності;

– продовження роботи щодо підвищення якості впровадження у освітній процес інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання;

– створення здоров’язберігаючого простору для фізичного, психічного, духовного та соціального здоров` я учасників освітнього процесу;

– активізація індивідуальної роботи з обдарованими та здібними дітьми, систематичної та послідовної роботи щодо підготовки вихованців до творчих конкурсів, турнірів різного рівня, участі роботи вихованців закладу у Малій академії наук;

– використання в роботі інноваційних підходів до навчання та виховання, роботи з батьками та громадськістю;

– впровадження моніторингових досліджень в освітній процес як критеріальних засобів визначення якості діяльності всіх напрямків роботи;

– зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу;

– проведення обласних семінарів, науково-практичних конференцій з питань удосконалення освітнього процесу у закладах позашкільної освіти області;

– участь у всеукраїнських семінарах з метою вивчення та поширення досвіду з організації змістовного дозвілля дітей та підтримки обдарованої молоді;

– охоплення позашкільною освітою дітей-інвалідів, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування з метою їх соціальної адаптації та реабілітації;

– розширення географії охоплення технічною творчістю учнів за рахунок створення гуртків в сільській місцевості;

– вивчення, узагальнення і поширення перспективного педагогічного досвіду роботи з науково-технічної творчості в закладах освіти, окремих педагогів, активне залучення до пропаганди з цих питань масових засобів інформації;

– поглиблення співпраці в галузі позашкільної освіти з міжнародними організаціями, програмами, проектами; забезпечення участі молоді з числа вихованців у міжнародних конкурсах, змаганнях, виставках т.ін.

– застосування сучасних методик, моделювання освітнього середовища закладу, що забезпечуватиме широкий спектр можливостей для ефективного особистісного розвитку кожного вихованця, сприятиме створенню атмосфери пошуку і творчості.